Nabór do klasy I szkoły podstawowej - rekrutacja uzupełniająca

  Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu
ogłasza nabór do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńcu
na rok szkolny 2021/2022


Rekrutacja uzupełniająca składanie wniosków od 20.04.2021r. do 23.04.2021r. do godz. 15:00
WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ www.zsokamieniec.pl 
LUB DO ODBIORU W SEKRETARIACIE SZKOŁY 
INFORMACJE POD NR TELEFONU:
(32) 233-78-14 OD GODZ. 8:00 DO 15:00