SP     tarcza kopia

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Jana Pawła II w Kamieńcu ogłasza
NABÓR  
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
 W KAMIEŃCU
 NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły –
termin składania zgłoszenia od 01.02.2019r. do 28.02.2019 r.
Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły –
składanie wniosków od 01.03.2019r. do 08.03.2018 r. do godz. 15:00
ZGŁOSZENIE ORAZ WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ www.zsokamieniec.pl
LUB DO ODBIORU W SEKRETARIACIE SZKOŁY
INFORMACJE POD NR TELEFONU: (32) 233-79-76 OD 8:00 DO 14:00 lub (32) 233-78-14 DO GODZ. 15:00

Aktualności

Eksperci Programowania - podsumowanie

 

W  zajęciach brali udział wszyscy chętni uczniowie,  których rodzice lub opiekunowi prawni wyrazili zgodę. Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3. Wsparciem objęta została również szkoła, która otrzymała 8 zestawów klocków LEGO WeDo 2.0 , 8 mat edukacyjnych  oraz kamerę USB, umożliwiającą kontakt online z trenerem podczas wideokonferencji.Nauczyciele prowadzący zajęcia uczestniczyli w 45-godzinnym szkoleniu stacjonarnym, którego celem było kształtowanie kompetencji technologiczno-technicznych (5 godz. szkolenia), kształtowanie kompetencji cyfrowych i medialnych oraz obsługi urządzeń peryferyjnych (10 godz. szkolenia), kształtowanie kompetencji metodycznych oraz podstawowych kompetencji przedmiotowych (10 godz. szkolenia), kształtowanie kompetencji przedmiotowych (20 godz. szkolenia). W szkoleniu wzięły udział: mgr Ilona Długosz, mgr Anna Kowolik, mgr Joanna Schittek, mgr Iwona Witaszczyk.Szkolenie praktyczne nauczycieli obejmowało przeprowadzenie zajęć z uczniami, w oparciu o przekazane scenariusze i pomoce dydaktyczne. Każde spotkanie odbywało się wspólnie z trenerem: z jego osobistym udziałem - 16 godzin  lub za pośrednictwem wideokonferencji - 14 godzin (koncepcja doskonalenia zawodowego „on the job training”). Podczas 30 godzin zajęć dzieci tworzyły, sterowane przy pomocy tabletu, ruchome roboty z użyciem z  klocków LEGO WeDo 2.0., rozwiązywały zadania i grały w gry zespołowe z wykorzystaniem maty edukacyjnej wyposażonej w kolorowe kafelki oraz uczyły się podstaw programowania wizualnego, korzystając z programu Scratch Jr .Więcej informacji znaleźć można na stronie http://eksperciprogramowania.edu.pl

Wychowawca kl.3.

http://www.zsokamieniec.pl/galeria/index.php?/category/75

http://www.zsokamieniec.pl/galeria/index.php?/category/74

 http://www.zsokamieniec.pl/galeria/index.php?/category/92

ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA SZYMONA!!!

TOBIASZUczniowie klasy VII  organizują w naszej szkole zbiórkę nakrętek dla 4-letniego Szymonka z Kalet, w ramach akcji charytatywnej „ Tobiasz PoMoże”. Szymon urodził się z  porażeniem mózgowym. Może Mu pomóc przeszczep komórek macierzystych. Jest to bardzo kosztowne...  Dlatego, kochani nie wyrzucajcie nakrętek! Każda nakrętka ma znacznie, choć nic nas to nie kosztuje. Powiedzcie  innym o naszej akcji i zbierajcie  też nakrętki od nich. Plastikowe nakrętki po napojach, wodzie mineralnej, innych butelkach, słoikach z kawy, kremach, płynach do prania, paście do zębów, antypespirantach, szamponach, mydłach, środkach czystości itp. będą przekazane Szymonkowi…Następnie  wymieniane na pieniążki na Jego leczenie…

Nakręć się uśmiechem i odkręć dla Szymonka

Informacje dla rodziców

Prosimy o zapoznanie się z listem Minister Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych dzieci
List>>

List Głównego Inspektora Sanitarnego>>

List Minister Edukacji Narodowej dot. bezpiecznych ferii>>

E-dziennik

images

Dzwonki

  1. 7:55    - 8:40
  2. 8:45    - 9:30
  3. 9:40    - 10:25
  4. 10:30  - 11:15
  5. 11:35  - 12:20
  6. 12:35  - 13:20
  7. 13:25  - 14:10
  8. 14:15  - 15:00
  9. 15:05   - 15:50

Wolne lektury

Zapraszamy miłośników literatury pięknej na stonę:

Współpracują z nami

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.