Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. Gliwicka 6
42-674 Kamieniec


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Kamieńcu ogłasza
NABÓR
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły –
termin składania zgłoszenia od 03.02.2020r. do 28.02.2020r.
Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły –
składanie wniosków od 02.03.2020r. do 09.03.2020r. do godz. 15:00
ZGŁOSZENIE ORAZ WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ>>
LUB DO ODBIORU W SEKRETARIACIE SZKOŁY
INFORMACJE POD NR TELEFONU: (32) 233-79-76 OD 8:00 DO 14:00 lub (32) 233-78-14 DO GODZ. 15:00

Nauczyciele

Dalej

Uczniowie

Dalej

Rodzice

dalej

Galeria

dalej

Dokumenty

dalej

e-dziennik

dalej

Eksperci Programowania - podsumowanie

W klasach 1-3 zakończyliśmy realizację zajęć w ramach projektu „Eksperci Programowania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu, a partnerem projektu - Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS. 

 

W  zajęciach brali udział wszyscy chętni uczniowie,  których rodzice lub opiekunowi prawni wyrazili zgodę. Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3. Wsparciem objęta została również szkoła, która otrzymała 8 zestawów klocków LEGO WeDo 2.0 , 8 mat edukacyjnych  oraz kamerę USB, umożliwiającą kontakt online z trenerem podczas wideokonferencji.Nauczyciele prowadzący zajęcia uczestniczyli w 45-godzinnym szkoleniu stacjonarnym, którego celem było kształtowanie kompetencji technologiczno-technicznych (5 godz. szkolenia), kształtowanie kompetencji cyfrowych i medialnych oraz obsługi urządzeń peryferyjnych (10 godz. szkolenia), kształtowanie kompetencji metodycznych oraz podstawowych kompetencji przedmiotowych (10 godz. szkolenia), kształtowanie kompetencji przedmiotowych (20 godz. szkolenia). W szkoleniu wzięły udział: mgr Ilona Długosz, mgr Anna Kowolik, mgr Joanna Schittek, mgr Iwona Witaszczyk.Szkolenie praktyczne nauczycieli obejmowało przeprowadzenie zajęć z uczniami, w oparciu o przekazane scenariusze i pomoce dydaktyczne. Każde spotkanie odbywało się wspólnie z trenerem: z jego osobistym udziałem - 16 godzin  lub za pośrednictwem wideokonferencji - 14 godzin (koncepcja doskonalenia zawodowego „on the job training”). Podczas 30 godzin zajęć dzieci tworzyły, sterowane przy pomocy tabletu, ruchome roboty z użyciem z  klocków LEGO WeDo 2.0., rozwiązywały zadania i grały w gry zespołowe z wykorzystaniem maty edukacyjnej wyposażonej w kolorowe kafelki oraz uczyły się podstaw programowania wizualnego, korzystając z programu Scratch Jr .Więcej informacji znaleźć można na stronie http://eksperciprogramowania.edu.pl

Wychowawca kl.3.

http://www.zsokamieniec.pl/galeria/index.php?/category/75

http://www.zsokamieniec.pl/galeria/index.php?/category/74

 http://www.zsokamieniec.pl/galeria/index.php?/category/92