Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. Gliwicka 6
42-674 Kamieniec

ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA SZYMONA!!!

 Zbieranie nakrętek w naszej szkole dla Szymonka z Kalet, w ramach akcji charytatywnej „Tobiasz PoMoże”, trwa nadal…Możemy pomóc Szymonkowi….  Nowym uczniom naszej szkoły przypominamy, że Szymon urodził się z  porażeniem mózgowym. Może Mu pomóc przeszczep komórek macierzystych. Jest to bardzo kosztowne.  Dlatego, Kochani, nie wyrzucajcie nakrętek!Każda nakrętka ma znaczenie, choć nic nas to nie kosztuje.Zbierajcie plastikowe nakrętki po napojach, wodzie mineralnej, innych butelkach, słoikach z kawy, kremach, płynach do prania, paście do zębów, antyperspirantach, szamponach, mydłach, środkach czystości itp. będą one przekazane Szymonkowi…Następnie  wymieniane na pieniążki na Jego leczenie…Nakręć się uśmiechem i odkręć dla Szymonka

  Krystyna Chyra – Stanek  wraz  z uczniami klasy VIII

Nauczyciele

Dalej

Uczniowie

Dalej

Rodzice

dalej

Galeria

dalej

Dokumenty

dalej

e-dziennik

dalej

Innowacja pedagogiczna w kl.3.

 W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 3. realizowali innowację pedagogiczną „ 3,2,1…start! - utrwalamy wiedzę i przygotowujemy się do nauki na drugim etapie kształcenia”, dzięki której utrwalili wiedzę i przygotowali się  do nauki na drugim etapie kształcenia”, nabyli umiejętność porządkowania i utrwalania wiedzy w oparciu o metody aktywizujące: opracowanie lapbooków i teczek tematycznych.„Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone niczym wycinki z gazet.
Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa” (źródło „Lapbook a edukacja czytelnicza  czyli jak zachęcić  dzieci do czytania”). Zagadnienia prezentowane w teczkach i lapbookach obejmowały  jeden temat, cykl tematów  lub kilkumiesięczna pracę, np. lapbook   „Ortografia”, „Kontynenty”, „Kosmos” itd.Przygotowanie lapbooka napawało dzieci dumą, gdyż nawet najtrudniejsze wiadomości prezentowane były w atrakcyjny sposób. Dzieci chętnie wracały do swych prac, chwaliły się nimi w domu i w szkole.Uczniowie mający trudności z nauką, systematycznością, zapamiętywaniem i koncentracją, poprzez przygotowywanie lapbooka znacznie zwiększyli skuteczność swojego wysiłku umysłowego.Lapbooki i teczki tematyczne  można rozbudowywać, w  miarę poszerzania wiedzy dziecka. Doklejać do już opracowanego materiału kolejne lapbooki, kartki, koperty, zadania . Dzięki temu na koniec roku szkolnego w jednej dużej, interaktywnej teczce, złożonej z kilku mniejszych prezentowane jest kompendium wiedzy na dany temat. Do zebranego materiału dołączone są również wybrane  prace plastyczne dzieci. Zapraszamy do galerii.