Absolwent Roku

Absolwent Roku

Absolwent Roku - tytuł przyznawany absolwentowi Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu, który oprócz uzyskania bardzo wysokiej średniej ocen w nauce, wykazał się również aktywną postawą społeczną.

 

Do tej pory tytuł ABSOLWENT ROKU uzyskali:

2008 - Natalia Lach

2009 - Maria Miczka

2010 - Stanisław Bernat

2011 - Iwona Starzec

2012 - Anita Iwan

2013 - Iwona Kostka oraz Sandra Tetfejer

2014 - Anna Janoszka