Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. Gliwicka 6
42-674 Kamieniec

Aktualności

               Zazieleniło się nam w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu. I to nie tylko dzięki zielonym akcentom uczniowskiego ubioru. Stało się to za sprawą uroczystości otwarcia zielonej pracowni, którą świętowaliśmy w czwartek, 21 listopada. Zgromadziła ona w szkolnym holu nie tylko szkolną społeczność , lecz również wielu znamienitych gości. Projekt pracowni pod tytułem „Naukowa Ekoprzygoda”, stworzony przez nauczycieli we współpracy z dyrekcją, uzyskał pozytywną opinię, a pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup wyposażenia oraz cennych pomocy naukowych.

 

               Po uroczystym powitaniu przez pana dyrektora, zebrani mieli okazję uczestniczyć
w szczególnej akademii przygotowanej przez uczniów klas II, III, Vb i VIII kamienieckiej Szkoły Podstawowej pod kierunkiem niezastąpionej w realizacji tego rodzaju projektów pani mgr Krystyny Chyry – Stanek. W nastrój dnia wprowadziła zebranych uczennica Zosia Kobińska, która zaśpiewała piosenkę pod wymownym tytułem „Ekorock”. Z kolei głos zabrała pani dr Edyta Kudlek
– absolwentka naszego Liceum Ogólnokształcącego, a obecnie pracownik naukowy Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W przystępnej dla młodych ludzi formie wygłosiła ona wykład na temat mikrozanieczyszczeń w środowisku, które – przenikając do gleby, wody i powietrza – stanowią zagrożenie dla życia człowieka, roślin i zwierząt. Zasugerowała również, że naukowcy pracują nad sposobami dbania o środowisko, aby ograniczyć przenikające do niego zanieczyszczenia.

               Po takiej porcji wiedzy teoretycznej przyszedł czas na występy naszych milusińskich z klasy II, którzy zaprezentowali krótkie, lecz jakże kolorowe i pełne emocji przedstawienie pt. „Czego bał się las?”.  Solistka – Magda Kostka – z dużym zaangażowaniem zaśpiewała o tym, jak ważne dla zwierząt jest czyste środowisko życia. Następnie na scenie pojawili się trzecioklasiści, którzy wesoło śpiewali
o naszej planecie, wykonując przy tym układ choreograficzny. „Moja planeta zna dobre obyczaje, moja planeta nam wszystkim dłoń podaje” – a więc i my winniśmy jej szacunek. Na deser na scenie pojawili się ósmoklasiści w przedstawieniu „Smog nas zje”. Rola Smogu mistrzowsko odegrana przez ucznia Mikołaja Machę wywołała dreszcz emocji nie tylko u pierwszaków! Młodzi aktorzy
z klas VII i VIII spisali się na medal, w sugestywny sposób dowodząc, że zanieczyszczenie środowiska może doprowadzić do nieodwracalnych skutków. A przecież Ziemia jest naszym domem, więc powinniśmy o nią dbać w szczególny sposób.

               Na zakończenie uroczystości zostały wręczone dyplomy laureatom konkursu ekologicznego „Drugie życie odpadów”. Największe uznanie w oczach jury zyskała praca uczennicy klasy I – Mai Rzepki. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego szkolnego święta składamy serdeczne podziękowania. Mamy nadzieję, że wiedza przyrodnicza przekazywana odtąd w tak atrakcyjnej formie będzie głębiej zapadać w uczniowską pamięć.  

                                                                                                       Barbara Dusińska - Rubin