Podziękowanie za wsparcie akcji charytatywnej.

Jeden człowiek nie zmieni świata. Pomagając sobie nawzajem może uda się nam zmienić świat jednego człowieka? Uczymy naszych uczniów, że warto dzielić się dobrem, nie tylko materialnym…Czasami wystarczy dobre słowo, przyjazny gest.W ciągu całego roku nie brakuje okazji do uczestnictwa w akcjach charytatywnych. A okres Bożego Narodzenia skłania do refleksji i chęci niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują… Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Pracownikom naszej szkoły za duże zaangażowanie w akcje charytatywne…za okazane serce… życzliwość….w  imieniu  dzieci  z wybranych przez nas domów dziecka…i wszystkich przez nas obdarowanych…oraz inicjatorów projektu…Zgodnie ze słowami Naszego Patrona „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”Razem możemy tak wiele…                                                                                                           

Dziękujemy!