Egzamin poprawkowy

Termin egzaminu poprawkowego z matematyki:

26.08.2019 r. godz. 9.00