Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. Gliwicka 6
42-674 Kamieniec

Kamyczki Dramy

 

"Kamyczki Dramy” to zespół wokalny, który powstał w 2000 r. 

Prowadzony jest przez Panią mgr Ritę Bulinską.  Do zespołu należą uczniowie klas gimnazjalnych i liceum, którzy wykazują nie tylko zdolności wokalne, ale przede wszystkim lubią śpiewać w chórze. Próby odbywają się raz w tygodniu – 2 godziny. Zajęcia dostosowane są do podziału godzin lekcyjnych.  Repertuar zespołu jest wszechstronny i bardzo urozmaicony. "Kamyczki Dramy" uświetniają swoimi występami wszystkie uroczystości szkolne, poczynając od Dnia Nauczyciela, poprzez Święto Niepodległości, Jasełka, Misterium Bożonarodzeniowe, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Festyn Rodzinny, aż do uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

    Ponadto nasz chór bierze udział w organizowanych na terenie Gminy Zbrosławice festynach i imprezach kulturalnych oraz reprezentuje gminę w licznych konkursach i przeglądach artystycznych.