Lekcje online

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie!


Oto kilka zasad, o których należy pamiętać, biorąc udział w lekcjach online:
1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach. Seriale, portale, gry - możemy się nimi zająć po lekcji online.

2. Ekrany to teraz nasz klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.

3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji. Dzięki temu wszyscy uczestnicy będą wiedzieć, że Ty to Ty.

4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdego ucznia. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu hasła dostępu do naszych zajęć, poza tym pamiętaj, że administrator grupy wszystko widzi.

5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.

6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez Was - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.

7. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, prowadzący lekcję może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

8. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczycieli (wychowawcę, pedagoga szkolnego bądź nauczyciela, który prowadzi z Wami lekcję, na której zauważyliście jakieś nieprawidłowości).

9. Pamiętajcie, że administrator ma dostęp do Waszych zespołów i wpisów.

Jakie grożą konsekwencje za nie przestrzeganie powyższych zasad?
Zachowanie naruszające normy współpracy w grupie przeszkadza wszystkim uczestnikom zajęć, zarówno prowadzącemu jak i uczniom. Nie przestrzeganie powyższych zasad, grozi wyciszeniem lub wykluczeniem z zajęć, co nie jest jeszcze najgorsze. Jeśli Wasze zachowanie będzie naruszało normy współpracy, może zostać uznane za cyberprzemoc, a sprawca poniesie przewidziane prawem konsekwencje.

Ustalenie adresu IP i sprawcy jest bardzo proste !!!!!!!!!!