Egzamin poprawkowy

Termin egzaminu poprawkowego z matematyki:

26.08.2019 r. godz. 9.00

SP     tarcza kopia

Historia Szkoły

Nasza historia

Pierwszy budynek Szkoły Podstawowej w Kamieńcu mieścił się przy ulicy Tarnogórskiej. Oddano go do użytku w 1928 r.

Pierwszym kierownikiem szkoły była W. Adamska, a od 1948 r. - W. Sznura. Wówczas szkoła liczyła 7 klas i 160 uczniów z Kamieńca i Boniowic.

W kolejnych latach, ze względu na małą liczbę dzieci, we wsiach Łubki i Zawada zlikwidowano Szkoły Podstawowe. Obwód tych szkół został włączony do Szkoły Podstawowej w Kamieńcu. Po 1973 r. w Kamieńcu powstała Zbiorcza Szkoła Gminna, a jej dyrektorem został mgr M. Hepa. W budynku szkolnym od czasu zbudowania go mieszkały także woźna i palaczka. Później w budynku szkolnym mieszkali też nauczyciele wraz ze swoimi rodzinami. Dzieci uczyły się w trzech salach lekcyjnych na parterze i jednej w piwnicy. Tam również mieściła się szatnia.

W latach 1974 - 1981 szkołą kierował mgr H. Mazur. W tym czasie zlikwidowano szkołę w Karchowicach, a uczniowie wraz z nauczycielem zostali włączeni do obwodu szkoły w Kamieńcu.

Po opuszczeniu mieszkań przez nauczycieli, pozyskane pomieszczenia na piętrze zaadaptowano na dwie sale lekcyjne, sekretariat, gabinet dyrektora, bibliotekę i pokój nauczycielski. Funkcje sali gimnastycznej pełniło pomieszczenie w przedszkolu.

W latach 1982 - 1985 funkcję dyrektora pełniła mgr M. Steć, a w latach 1985 -1988 mgr L. Braja. Zbiorcza Szkoła Gminna miała również Punkt Filialny w Księżym Lesie.

Następnie zrodził się pomysł wybudowania nowej szkoły (giganta), która miała mieć 24 oddziały. Rozpoczęto od wykupienia terenu pod budowę od PGR-u przy ruchliwej szosie prowadzącej do Gliwic. Zgromadzono materiały, teren ogrodzono, wykonano fundamenty oraz opracowano dokumentację na 2 budynki szkolne z łącznikiem i salą gimnastyczną, 2 domy nauczyciela, przedszkole i kompleks boisk. Ze względu na kryzys gospodarczy i brak środków finansowych prace zostały wstrzymane.

W czerwcu 1984 r. Komitet Rodzicielski zwrócił się z prośbą o pomoc przy wznowieniu budowy do premiera Z. Messnera. Efektem podjętego działania była zgoda Wojewody Katowickiego na rozpoczęcie budowy w 1986 r., która w związku z opóźnieniami projektowymi przesunęła się na wiosnę 1988 r.

Po dziewięciu latach - 2 września 1997 r., z okazji inauguracji nowego roku szkolnego 1997/1998, dokonano otwarcia nowej Szkoły Podstawowej w Kamieńcu. Wstęgę uroczyście przecięli zaproszeni goście: kurator oświaty K. Sowa, wójt Gminy Zbrosławice H. Musioł, przewodnicząca Rady Gminy Zbrosławice T. Korab w obecności radnych, uczniów, rodziców, ks. proboszcza K. Czaploka, dyrektora i nauczycieli. Dyrektorem otwartej szkoły był mgr Zdzisław Teperek, który pełnił tę funkcję już od 1988 r. w starej szkole. Za rok - 1 września w tym samym budynku szkolnym po raz pierwszy w dziejach gminy rozpoczęli naukę licealiści. W ten sposób szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Po reformie oświaty - 1 września 1999 r. po raz pierwszy 81 uczniów rozpoczęło naukę w kamienieckim Gimnazjum. Zespół Szkół Ogólnokształcących składał się ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Nastąpiły kolejne zmiany. W związku z obowiązującymi przepisami oświatowymi musiał nastąpić podział szkół. W oddzielnym skrzydle tego samego budynku od września 2001 r. zaistniała na nowo Szkoła Podstawowa w Kamieńcu, natomiast Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące tworzyło  nadal Zespół Szkół.

W październiku 2007 r. Szkole Podstawowej i Zespołowi Szkół nadano imię Jana Pawła II. Działo się to w momencie, gdy dyrektorem Zespołu Szkół został pełniący dotychczas obowiązki wicedyrektora mgr A. Korgel, natomiast Szkołą Podstawową kierowała mgr J. Mansfeld – Mucha.

Na skutek reformy oświaty wprowadzonej od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa w Kamieńcu – ponownie ośmioklasowa – została włączona do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu, w którym działa nadal Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Gimnazjalnymi (wygaszanymi na mocy ustawy).

E-dziennik

images

Dzwonki

  1. 7:55    - 8:40
  2. 8:45    - 9:30
  3. 9:40    - 10:25
  4. 10:30  - 11:15
  5. 11:35  - 12:20
  6. 12:35  - 13:20
  7. 13:25  - 14:10
  8. 14:15  - 15:00
  9. 15:05   - 15:50

Wolne lektury

Zapraszamy miłośników literatury pięknej na stonę:

Współpracują z nami

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.