SP     tarcza kopia

Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY - mgr PATRYCJA TRZĘSIOK
jest do dyspozycji uczniów, rodziców, nauczycieli w godzinach pracy:

Poniedziałek      12:20 - 13:20

Wtorek                07:45- 08:45, 09:30 - 11:00

Środa                   08:45 - 10:45

Czwartek            09:30 - 10:30, 12:20 - 13:20

Piątek                 08:45 - 10:15, 11:15 - 13:15

oraz w czasie wywiadówek i konsultacji

PEDAGOG SZKOLNY - mgr EWA WOLNY
jest do dyspozycji uczniów, rodziców, nauczycieli w godzinach pracy:

Poniedziałek      09:00 - 14:30

Wtorek                08:00- 09:15

Czwartek            10:00 - 14:15

oraz w czasie wywiadówek i konsultacji

Gabinet pedagoga znajduje sie na parterze - sala nr 8 (na stronie gimnazjum)

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Informacje dla uczniów 

DRODZY UCZNIOWIE!

Jeśli macie problem:

 • z nauką,
 • z adaptacją w szkole,
 • w kontaktach z rodzicami,
 • w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,
 • jesteście w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak,
 • macie problemy ze zdrowiem,
 • potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście….
 • macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić......

... przyjdźcie do Pedagoga Szkolnego!

PRZYJDŹCIE RÓWNIEŻ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAMI NIE POTRAFICIE  SOBIE PORADZIĆ.  

Nie mamy czarodziejskiej różdżki, która sprawi, że wszystkie problemy znikną.  

Nie twierdzimy, że rozwiążemy wszystkie Wasze problemy, ale:

 • postaramy się Wam pomóc przemyśleć różne sprawy 
 • możemy wspólnie opracować strategię naprawy sytuacji 
 • możemy wspólnie opracować taki sposób działania, który będzie dla Was zadawalający 

Informacje dla rodziców

DRODZY RODZICE! 

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!
Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w naszej pracy wychowawczej . Dlatego też zależy nam na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.
Na stronie internetowej znajdziecie Państwo przydatne rady i wskazówki dotyczące wychowania, okresu dorastania, używek oraz inne przydatne informacje.

 

Informacje dla nauczycieli

DRODZY NAUCZYCIELE!


Pedagog szkolny oferuje pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów, udzieleniu różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych instytucji.
Na stronie internetowej znajdziecie Państwo materiały przydatne w codziennej pracy z młodzieżą jak na przykład scenariusze lekcji wychowawczych.

Scenariusz_lekcji_wych__asertywnosc.docx

 

 

E-dziennik

images

Dzwonki

 1. 7:55    - 8:40
 2. 8:45    - 9:30
 3. 9:40    - 10:25
 4. 10:30  - 11:15
 5. 11:35  - 12:20
 6. 12:35  - 13:20
 7. 13:25  - 14:10
 8. 14:15  - 15:00
 9. 15:05   - 15:50

Wolne lektury

Zapraszamy miłośników literatury pięknej na stonę:

Współpracują z nami

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.