Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. Gliwicka 6
42-674 Kamieniec