SP  tarczaGimn  tarczaLO

Zajęcia pozalekcyjne

Nr Imię i nazwisko Nazwa zajęć

Termin realizacji

(dzień, godzina lekcyjna)

1 Baran Alicja

1.SKS

2.Konsultacje dla rodziców

3.zawody sportowe

1. wtorek 15.00-16.30

2. wtorek 11.25-12.10

3. wg kalendarza

2 Błędowska Izabela

1. Kółko informatyczne

2. Doradztwo zawodowe

3. Konsultacje

1.Poniedziałek: 8,  Piątek: 1

2. Czwartek: 3, Piątek: 3

3. Środa:  3

3 Bulinska Rita

1. Chór

2. Konsultacje dla rodziców/projekt

1. wtorek 14:05 - 15:00; środa 7:55 - 8:40

2. czwartek 14:30 - 15:15

4 Chwedorowicz Alicja

1. Kółko polonistyczne

2. Konsultacje z uczniami i rodzicami

3. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

1. czwartek 14.10 - 15.00

2. piątek 9.35 - 10.25

3. piątek 12.25 -13.10

5 Czarnik – Peciak Aleksandra

1. Koło polonistyczne

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

3. Konsultacje dla uczniów

4. Konsultacje dla rodziców

1. 1 piątek w miesiącu, 8,9 lekcja

2. co 2 tygodnie, poniedziałek

3. wtorek 10.35-11.20

4. czwartek 7.00-7.45

6 Dusińska - Rubin Barbara

  1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

2. Koło polonistyczne

3. Opracowywanie artykułów do gazetki i na stronę www/konsultacje dla rodziców

  1. piątek co 2 tydzień lekcja 7. (13.25 - 14.10)

2. poniedziałek 1 lekcja (7.55 - 8.40)

3. czwartek 1 lekcja (7.55 - 8.40)

7 Gawinek Adam

1. zajęcia z historii

2. konsultacje

1. poniedziałek 8 lekcja

2. wtorek 4 lekcja

8 Manek Krzysztof

  1. SKS

  2. Kółko Fizyczne

3. Konsultacje dla rodziców

1. czwartek 1. lekcja

2. piątek - 6., 7. lekcja

3. piątek 7. lekcja

9 Manek Ludmiła

  1. kółko matematyczne

2. zajęcia wyrównawcze z matematyki

3. zajęcia wyrównawcze z matematyki

4. kółko matematyczne

5. Konsultacje dla rodziców

1. czwartek 2 lekcja

2. poniedziałek 1 lekcja

3. środa 1 lekcja

4. czwartek 2 lekcja, poniedziałek 1 lekcja

  5.czwartek 1 lekcja

10 Masternak Marta   1. Kółko geograficzne, konsultacje   1. poniedziałek (godz. 7 00 - 7.45), piątek (godz. 7.00 - 7.45).
11 Nawrocka Ewa

1. koło j. angielskiego

2. koło j, angielskiego-gimnazjum

3. konsultacje

1. czwartek 7.55-8.40 (co dwa tygodnie)

2. wtorek 7.55-8.40

3. poniedziałek  9.40-10.25

12 Paw Magdalena

  1. zajęcia wspomagające z matematyki

2. zajęcia wspomagające z matematyki

3. konsultacje

1. wtorek 8, piątek 7, piątek 8

2. czwartek 1

3. środa 14.30 - 15.15

13 Polywka Agnieszka

1. Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

2. Rewalidacja

3. Przygotowanie do egzaminu

4. Konsultacje

1. poniedziałek 7.55-8.40

    piątek 7.55-8.40

    piątek 14.10-15.00

2. poniedziałek 14.10-15.10 oraz  środa 14.10-15.10

3. czwartek 7.55-8.40

4. wtorek 15.10-16.00

14 Sitek Grzegorz

  1. SKS piłka siatkowa

2. SKS piłka nożna

3. Konsultacje dla rodziców, wyjazdy sportowe

1. Środa 15-16.30

2. Poniedziałek 15-15.45

3. Czwartek 1 godz. lekcyjna

  soboty i niedziele

15 Sowa Andrzej

  1. Wspomaganie nauki języka angielskiego

2. Konsultacje dla rodziców.

  1. wtorek  14.15 - 15.00

2. środa 14.15 - 15.00

16 Szczepanik Iwona

  1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

  2. Kółko historyczne

  3. Konsultacje dla rodziców.

1. poniedziałek 7.55 - 8.40

2. poniedziałek 14.15 -15.00

3. wtorek 14.15 - 15.00

17 Szołtysik Katarzyna

  1. Konsultacje dla rodziców

2. Konsultacje dla uczniów

  1. piątek 5 godzina lekcyjna

2. piątek 1 godzina lekcyjna

18 Trzęsiok Patrycja

1. Koło języka niemieckiego (poziom rozszerzony)

2. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  3. Koło języka niemieckiego (poziom podstawowy)

4. Konsultacje dla rodziców/uczniów

1. czwartek 2 godzina lekcyjna

2. środa 14:15 - 15:15 (8 godzina lekcyjna)

   czwartek 7:45 - 8:45 (1 godzina lekcyjna)

   wtorek 7:45 - 8:45 (1 godzina lekcyjna)

3. poniedziałek 8 godzina lekcyjna

4. czwartek 14:15 - 15:00 (8 godzina lekcyjna)

19 Wolny Ewa

1.Konsultacje dyd-wyr z j. angielskiego

2.Konsultacje dla rodziców/uczniów

  1. piątek 12.25-13.10 (6 godzina lekcyjna)

2. czwartek 7.45 - 8.45 (1 godzina lekcyjna)

20 Wójcik Janusz

1. Zajęcia przepisy ruchu drogowego w ramach kat.  AM., A 1, B

2. Konsultacje dla rodziców/uczniów

1. Środa  godz. 15:00

2. czwartek godz. 15:00

21 Zabłocka Beata

1. zajęcia wyrównawcze z matematyki

2. kółko chemiczne

3. Konsultacje dla rodziców

1. środa 2g lekcyjna (1a)

   środa 8g lekcyjna. (2a)

  wtorek 7g lekcyjna - co 2tyg

2. wtorek-- co 2tyg.(po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem)

3. środa 8g lekcyjna

22 Załęska Agnieszka

1. zajecia wyrównawcze z biologii

2. kółko biologiczne

3. konsultacje dla rodziców

  1. piątek 7 lekcja co 2 tygodnie

2. środa 1 lekcja

3. poniedziałek godz. 7:10

Wolne lektury

Zapraszamy miłośników literatury pięknej na stonę:

Współpracują z nami

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.