Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Najważniejsze informacje w temacie certyfikatu energetycznego można odnaleźć na witrynie certyfikat-energetyczny24.pl. Świadectwo charakterystyki energetycznej ukazuje zapotrzebowanie budynku na energię konieczną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzacji i oświetlenia. W dodatku określa on miejsca pochodzenia energii oraz emisję dwutlenku węgla przez wyznaczony budynek. Przedłożona charakterystyka energetyczna umożliwia ustawienie obiektu w klasyfikacji energetycznej na podstawie energii niezbędnej do funkcjonowania lokalu użytkowego, z uwzględnieniem wszystkich opcji powiązanych z konstrukcją i instalacjami.

Świadectwo to stanowi nową część dokumentacji technicznej budynku. Obowiązujące przepisy wyraźnie wskazują, że certyfikat energetyczny powinien mieć każdy dom, mieszkanie, lokal o charakterze usługowym, czy obiekt magazynowy. Agencja wystawi dla klientów tego typu dokument w czasie od 3 do pięciu dni, lub nawet w 24 godziny, jeżeli ktokolwiek tego potrzebuje.

Z tego względu dotychczas zgłaszający się zleceniodawcy są nad wyraz zadowoleni ze współpracy. Każde wystawione świadectwo jest rejestrowane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków a także dostaje indywidualny numer. Świadectwa wykonane przez inżynierów mających do tego stosowne pełnomocnictwa są w zgodzie z bieżącym prawem. Jeżeli świadectwo energetyczne nie zostanie dla konkretnego obiektu wykonane, to właściciel może dostać karę pieniężną a także zakaz zawierania umów związanych z nieruchomościami. Opracowane świadectwo energetyczne obowiązuje przez 10 lat od chwili zrobienia lub do momentu, w jakim w określonym obiekcie będą przeprowadzane zmiany powiązane z termomodernizacją.

Certyfikaty sporządzone są na równi w wersji elektronicznej, ale też formie drukowanej. Są one uwzględnione przez notariuszy, kierowników budowy, agencje nieruchomości, a także przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jest to nieodłączna część bazy danych dołączonej do wynajmu, sprzedaży albo pozwolenia na korzystanie z nieruchomości.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz